Våra Fastigheter

Rappshuset Glasbruksgatan 1 Arboga

Förvärvades 2013 

Kontorsfastighet som inrymmer många verksamheter

Några av hyresgästerna inkl länkar

Arboga Robotmuseeum

http://www.robotmuseum.se/

Infobric AB

http://www.infobric.se/

Puls & Träning

http://www.pulsochtraning.se/

Vigör Rehab

http://www.vigorrehab.nu/

Collstam Innovation

http://www.collstam.se/

Partner Reklam

http://partnerreklam.nu/

Info om fler av våra fastigheter kommer inom kort